ปฏิทินกิจกรรม
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
94815
 • วันแม่
 • วันแม่
89416
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89428
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89430
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89433
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89533
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89534
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89536
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
92544
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันประชุมประจำเดือน อสม.
94687
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • ประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม
89389
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
89392
 • กิจกรรมอื่นๆ
 • กิจกรรมประจำวันการให้บริการสถานที่ ห้องกศน.
93273
 • วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
 • วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
87716
 • กิจกรรมส่งเสริมกีฬา คน 3 วัยฯ (การฝึกอบรมกีฬาวู๊ดบอล) (รุ่น 1)
 • กิจกรรมการฝึกอบรมกีฬาวู๊ดบอล
87722
 • กิจกรรมส่งเสริมกีฬา คน 3 วัยฯ (การฝึกอบรมกีฬาวู๊ดบอล) (รุ่น 1)
 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมสร้างความรู้และทักษะกีฬาเกทบอล คน ๓ วัยฯ
92576
 • วันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา)
 • วันเข้าพรรษา
92574
 • เยาวชนไทยยุคใหม่ใส่ใจประวัติศาสตร์
 • เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจประวัติศาสตร์
89408
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา เยาวชน
89420
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา เยาวชน
92310
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬาผู้สูงวัย
92428
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬาผู้สูงวัย รักสุขภาพ
92538
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา เปตอง ผู้สูงวัย
89553
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา เยาวชนเล่นฟุตบอล
90624
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬาเยาวชน
88417
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ฝึกซ้อมกีฬาเกทบอล
91004
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬาผู้สูงอายุ
91591
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา เปตอง ผู้สูงวัย
89396
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ฝึกซ้อมกีฬาเกทบอล
91593
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • ลานกีฬา ผู้สูงวัย
89405
 • กิจกรรมออกกำลังกาย/สุขภาพ
 • เยาวชน ตำบลป่าแมต ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง
91601
 • กิจกรรมพัฒนาศัยภาพกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม 1-5)
 • กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพเสริมสรา้งรายได้(วิธีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) ผักสวนครัวและเห็ดนางฟ้า (กลุ่ม1)
91607
 • กิจกรรมพัฒนาศัยภาพกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม 1-5)
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเสรอมสรา้งรายได้ กลุ่ม2:การประดิษฐ์ของที่ระลึกด้วยเครื่องปั้นดินผา (โอ่งและคณโฑ)
91611
 • กิจกรรมพัฒนาศัยภาพกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม 1-5)
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเสริมสรา้งรายได้ (กลุ่ม3) ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้:วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงปลาในกระชัง
91678
 • กิจกรรมพัฒนาศัยภาพกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม 1-5)
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม4):การปักผ้าซิ่นลายดอก(Handmade)
91680
 • กิจกรรมพัฒนาศัยภาพกลุ่มอาชีพ เสริมสร้างรายได้ (กลุ่ม 1-5)
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพเสริมสร้างรายได้(กลุ่ม 5) : การทำแหนมหมู
81084
 • กิจกรรมต้นแบบครอบครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว (กิจกรรมต่อเนื่อง)
 • กิจกรรมต้นแบบครอบครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว
78922
 • กิจกรรมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ผู้สูงอายุ)
 • การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
90237
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • ดนตรีผู้สูงอายุ
90676
 • กิจกรรมเรียนรู้/วิชาการ
 • ศูนย์การเรียนรู้ ICT
88136
 • กิจกรรม Stop Teen Mom (หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)
 • กิจกรรม Stop Teen Mom (หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น)
86113
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ประชาคมอาเซียนแก่ผู้นำชุมชน (English Camp)
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ประชาคม อาเซียนแก่ผู้ันำชุมชน (English camp)
86066
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ค่ายคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ค่ายคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชน สู่ประชาคมอาเซียน
83711
 • กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น (ฝึกอบรมการตัดตุงไจย,การทำบายศรีสู่ขวัญ) (รุ่น 1-2)
 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมการตัดตุงไจย
81571
 • กิจกรรมฝึกการเล่นดนตรีพื้นเมือง คน ๓ วัย (รุ่น 1-2)
 • กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง คน ๓ วัย
81254
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ประชาคม อาเซียนแก่เด็ก (English camp)
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ สู่ประชาคม อาเซียนแก่เด็ก (English camp)
81089
 • กิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชน
 • กิจกรรมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับเด็กและเยาวชน (รุ่น 1)
81086
 • กิจกรรม Happy Mom Healthy Baby (คุณแม่มีสุข คุณลูกแข็งแรง)
 • กิจกรรม Happy Mom Healthy Baby (คุณแม่มีสุข คุณลูกแข็งแรง)
80204
 • วันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)
 • วันสงกรานต์ (รดน้ำดำหัว)
78861
 • กิจกรรมสุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา(ให้ความรู้,ตรวจสุขภาพประจำปี)
 • พัฒนาคุณภาพชีวิต คน ๓ วัย
76991
 • กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจกับธรรมะเพื่อชีวิต
 • ผู้สูงอายุสุขใจกับธรรมะ
76793
 • กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ คน ๓ วัยฯ (เต้นแอโรบิค,ฝึกอบรมให้ความรู้,ลีลาศเพื่อสุขภาพ)
 • กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ คน ๓ วัยฯ ลีลาศเพื่อสุขภาพ
56035
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
56036
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
56037
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
 • สร้างเสริมวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงกบเลี้ยงปลา พืชผักสวนครัว
54461
 • วันปิยมหาราช
 • วันปิยมหาราช
41598
 • ศุนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายเทียนเข้าพรรษา
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายเทียนพรรษา
41589
 • โครงการฝึกอบรมผ้าด้นมือ
 • โครงการฝึกอบรมผ้าด้นมือ
41586
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี ๒๕๕๖
40684
 • กิจกรรมพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมพอเพียง พออยู่ พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
40683
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ : การเลี้ยงกบ
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ : การเลี้ยงกบ
40715
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุในตำบลป่าแมต ประจำปี ๒๕๕๖
 • โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นสำหรับผู้สูงอายุในตำบลป่าแมต ประจำปี ๒๕๕๖
40688
 • โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชน "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการกีฬาและทัศนศึกษาสู่โลกกว้างของเยาวชน"
 • โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชน "ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการกีฬาและทัศนศึกษาสู่โลกกว้างของเยาวชน"
40642
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล ประจำปี ๒๕๕๖ ณ
 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอล
37896
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • มกราคม
40311
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • พฤษภาคม
37310
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • การประชุมประจำเดือนชมรม อสม. ตำบลป่าแมต (ธันวาคม)
35704
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • การประชุมประจำเดือนชมรม อสม. ตำบลป่าแมต (ตุลาคม)
36778
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • การประชุมประจำเดือนชมรม อสม. ตำบลป่าแมต (พฤศจิกายน)
40641
 • ประชุมประจำเดือน ชมรม อสม. ตำบลป่าแมต
 • มิถุนายน
40640
 • กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
 • เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
40639
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันปัญหายาเสพติด
 • กิจกรรมโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันปัญหายาเสพติด
40346
 • แชลเลนจ์เดย์
 • แชลเลนจ์เดย์
40345
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าค่ายเด็กและเยาวชน
 • การประชุมเตรียมความพร้อมเข้าค่ายเด็กและเยาวชน ตำบลป่าแมต
40344
 • การประชุมองค์กรชุมชนตำบลป่าแมต
 • การประชุมองค์กรชุมชนตำบลป่าแมต
40312
 • ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อสม)
 • การประชุมการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬส อสม
39956
 • การประชุมประจำชมรมผู้สูงอายุตำบลป่าแมต
 • เมษายน
40309
 • วันวิสาขบูชา
 • วันวิสาขบูชา
40308
 • กิจกรรมผู้สูงวัยเรียนรู้ IT กับศูนย์ ๓ วัยฯ ป่าแมต
 • กิจกรรมผู้สูงอายุเรียนรู้ IT กับศูนย์ ๓ วัยฯ ป่าแมต
40266
 • ห้องดนตรี
 • พฤษภาคม
40262
 • ห้องคอมพิวเตอร์
 • พฤษภาคม
40248
 • กิจกรรมกีฬาอสม. แม่บ้านตำบลป่าแมตร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
 • กิจกรรมกีฬาอสม. แม่บ้านตำบลป่าแมตร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด
40114
 • โครงการครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • โครงการครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
39957
 • กิจกรรมคน ๓ วัยสุขใจ สืบสานดนตรีพื้นเมือง
 • กิจกรรมคน ๓ วัยสุขใจ สืบสานดนตรีพื้นเมือง
40247
 • วันสงกรานต์ :รดน้ำดำหัว
 • วันสงกรานต์ :รดน้ำดำหัว
39140
 • ประชุมสภาวัฒนธรรมป่าแมต
 • ประชุมสภาวัฒธรรมป่าแมต
39139
 • ประชุมบทบาทสตรี
 • ประชุมกองทุนบทบาทสตรี
39138
 • โครงการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาชีพการทำผ้าด้นมือ
 • โครงการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาชีพการทำผ้าด้นมือ
39135
 • การจัดการประชุมซักซ้อมและติดตามประเมินผลกิจกรรมต้นแบบครอบครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • การจัดการประชุมซักซ้อมและติดตามประเมินผลกิจกรรมต้นแบบครอบครัวสานสายใยรักแห่งครอบครัว
39136
 • English Camp - ๒๐๑๓
 • English Camp - ๒๐๑๓
39137
 • ฝึกอบรมหลักสูตรการเย็บผ้าด้นมือ
 • ฝึกอบรมหลักสูตรการเย็บผ้าด้นมือ
39131
 • กิจกรรมธรรมนำใจกับคน ๓ วัย
 • กิจกรรมธรรมนำใจกับคน ๓ วัย)
39130
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ (กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์)
 • กิจกรรมทำน้ำยาเอนกประสงค์
39129
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ ( กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง )
 • กิจกรรมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
39128
 • กิจกรรมเรียนรู้ IT พร้อมรับอาเซียน
 • กิจกรรมเรียนรู้ IT พร้อมรับอาเซียน
39127
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ (กิจกรรมการทำโมบายหลอดกาแฟ )
 • กิจกรรมการทำโมบายหลอดกาแฟ
39126
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้(กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมประยุกต์ )
 • กิจกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าหม้อห้อมประยุกต์
38769
 • กิจกรรมส่งเสริมกีฬาแนวใหม่ คน ๓ วัยฯ
 • กิจกรรมส่งเสริมกีฬาแนวใหม่ คน ๓ วัยฯ
38472
 • เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด
 • กุมภาพันธ์
36832
 • เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด
 • พฤศจิกายน
35706
 • เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด
 • เยี่ยมคุณแม่หลังคลอด
38470
 • มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย
 • มอบเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย
38467
 • ประชุมสภาวัฒนธรรม
 • ประชุมสภาวัฒนธรรม
38407
 • กิจกรรมฝึกประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
 • ฝึกประสบการณ์เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก
38398
 • ครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • กิจกรรมครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
38397
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจ (ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้:กิจกรรมการปักลายด้นมือเสื้อหม้อห้อม )
 • ดำเนินกิจกรรมการปักลายด้นมือเสื้อหม้อห้อม
38396
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
 • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
38395
 • กิจกรรมเตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ก่อนมีคู่
 • กิจกรรมเตรียมให้พร้อม ซ้อมให้ดี ก่อนมีคู่
37907
 • ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแมต
 • ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแมต
37905
 • ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแมต
 • ประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลป่าแมต
37901
 • ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
 • ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาครอบครัวต้นแบบสานสายใยรักแห่งครอบครัว
37900
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์ ๓ วัยฯ บางเจ้าฉ่า จังหวัด อ่างทอง
 • ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
37899
 • ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย
 • ต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย
37898
 • อบรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข รุ่นที่ 2
 • อบรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข รุ่นที่ 2
37897
 • อบรมอาสาพัฒนาสาธารณสุข รุ่นที่ 1
 • อบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.
37895
 • การประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน มกราคม
 • ประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เดือนมกราคม
37820
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • วันเด็กแห่งชาติ
37818
 • ลูกหลานร่วมใจสืบสานภูมิปัญญา
 • ลูกหลานร่วมใจสืบสานภูมิปัญญา
37817
 • สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
 • สุขภาพดีเริ่มต้นที่ตัวเรา
37815
 • กิจกรรมห้องเรียนคุณแม่
 • การดำเนินกิจกรรมห้องเรียนคุณแม่
37811
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ (ครั้งที่ 2)
 • การทำน้ำพริก
37812
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้ (ครั้งที่ 2)
 • การทำแหนม
37816
 • คอมพิวเตอร์กับเด็กและเยาวชน
 • คอมพิวเตอร์กับเด็กและเยาวชน
37302
 • วันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๕
 • วันพ่อแห่งชาติ
37299
 • ฝึกอบรมศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง
 • ฝึกอบรมศิลปะประดิษฐ์จากใบตอง
37297
 • ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
 • ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
37293
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้(ครั้งที่ 1)
 • การเลี้ยงปลาในกระชัง
37296
 • ฝึกอบรมอาชีพสร้างเสริมรายได้(ครั้งที่ 1)
 • การทำตุ๊กตากล่องทิชชู่ไหมพรม
37291
 • Happy Mom Healthy Baby :คุณแม่มีสุข คุณลูกแข็งแรง
 • Happy Mom Healthy Baby :คุณแม่มีสุข คุณลูกแข็งแรง
36831
 • วันลอยกระทง
 • วันลอยกระทง
36784
 • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน พิริยาลัย จังหวัดแพร่
 • โครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียน พิริยาลัย จังหวัดแพร่
36771
 • ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • จัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
36775
 • ดนตรีหรรษา
 • ดนตรีหรรษา
35707
 • เสริมความแข็งแรงฝายเก็บกักน้ำ(สร้างฝาย)
 • สร้างฝายเพิ่มเติม
35705
 • วันปิยะมหาราช
 • วันปิยมหาราช
32499
 • คอมพิวเตอร์ ict ฟรี
 • การใช้งานคอมพิวเตอร์
33715
 • การประชุม วางแผนการดำเนินงานศูนย์ ๓ วัยฯ ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 • ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมประชาคม
33714
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ใส่ใจคุณแม่มือใหม่ เฟส ๒
 • ศูนย์ ๓ วัยฯ ใส่ใจคุณแม่มือใหม่ เฟส ๒
33713
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์กับชีวิตประจำวัน
33664
 • วันแม่
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
33699
 • หนูน้อยนมแม่
 • หนูน้อยนมแม่
32641
 • วันเข้าพรรษา (ถวายเทียน)
 • แห่งเทียนเข้าพรรษา
32758
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
31788
 • โครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” (กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์)
 • ดำเนินโครงการ“ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕” (กิจกรรมคน ๓ วัยร่วมใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์)
32555
 • กิจกรรมผู้สูงอายุสุขใจกับธรรมะเพื่อชีวิต
 • ผู้สูงอายุสุขใจกับธรรมะเพื่อชีวิต
32152
 • ศูนย์ ๓ วัย ใส่ใจคุณแม่มือใหม่
 • เยี่ยมคนหลังคลอด
32150
 • ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
 • ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ
32149
 • ประชุมคณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับพื้นที่
 • ประชุมคณะทำงานระดับพื้นที่
32148
 • ประชุมคณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับจังหวัด
 • ประชุมคณะทำงานศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ระดับจังหวัด
32147
 • ฝึกอบรมกะลาหรรษา
 • ฝึกอบรมกะลาหรรษา
32146
 • กิจกรรมเสริมทักษะ พัฒนาความรู้ดนตรีพื้นเมือง
 • เสริมทักษะการเล่นดนตรีพื้นเมือง
32145
 • Big Cleaning day
 • Big Cleaning Day
32144
 • กิจกรรมฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 • ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
32143
 • ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
 • ศิลปะสร้างสรรค์สำหรับเด็ก
32142
 • วันเด็กแห่งชาติ
 • วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕
32141
 • วันลอยกระทง
 • วันลอยกระทง
31786
 • วันปิยะมหาราช
 • จัดกิจกรรม(ตกแต่งสถานที่จัดกิจกรรม)
32138
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
32135
 • สุขสันต์วันเกิดและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 • สุขสันต์วันเกิดและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
32134
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจงานพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน)
 • กิจกรรมครอบครัวเสริมกายใจงานพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน)
32091
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำการดำเนินงานศูนย์ ๓ วัยฯ
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้นำการดำเนินงานศูนย์ ๓ วัยฯ
32086
 • กิจกรรมชุมชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
 • ชุมชนร่วมใจต้านยาเสพติด เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔ พรรษา
32075
 • กิจกรรมถักทอสายใย ระหว่างแม่สู่....ลูก
 • คุณแม่มือใหม่ถักทอสายใยจากใจสู่ลูก
32016
 • แข่งขัน word gate ball
 • เสริมทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลคน ๓ วัย
32011
 • กิจกรรมเสิรมทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กีฬากราวด์กอล์ฟ และเกทบอลคน ๓ วัย
 • เสริมทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กีฬากราวด์กอล์ฟและเกทบอลคน ๓ วัย
32006
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเกทบอล สัมพันธ์คน ๓ วัย
 • การแข่งขันกีฬาเกทบอล สัมพันธ์คน ๓ วัย
32004
 • โครงการค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเด็กและเยาวชนตำบลป่าแมต
 • จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาศักยภาพฯ
31792
 • กิจกรรมเทศกาลวิสาขบูชาพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 • กิจกรรมเทศกาลวิสาขบูชาพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สภาพอากาศ

ความพึงพอใจการใช้เว็บไซต์

 

 • ข่าวกิจกรรม

วันแม่
วันแม่

กิจกรรมอื่นๆ
ประชุม อสม. ประจำเดือน สิงหาคม

วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

วันเข้าพรรษา (ถวายเทียนพรรษา)
วันเข้าพรรษา

เยาวชนไทยยุคใหม่ใส่ใจประวัติศาสตร์
เยาวชนยุคใหม่ใส่ใจประวัติศาสตร์


แสดงทั้งหมด >>

 • ข่าวประกาศ & ข่าวประชาสัมพันธ์

 • กิจกรรมโครงการ

btn saiyairak_01

btn saiyairak_02

callcenter

สมาชิก : 3
Content : 85
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 16625
  เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

map s

Contact Info

Call
0-5452-3487

ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ป่าแมต จังหวัดแพร่
หมู่ที่ 15 บ้านมหาโพธิ์ ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000
โทรศัพท์ 0-5452-3487
โทรสาร 0-5452-3487
Email: pamaet.tgc@familylove.go.th